BRONS dieren

BRONS dieren

EEN DIER HEEFT GEEN GEVOEL?

Doe toch iets aan het diervervoer!

slachting


wie eigenlijk

stelt zich vragen

behalve over vlees

wanneer het leven

van deze lever

op het spel staat

ik ben slechts

een rund dat

poogt in nederige

overgave zijn hoofd

zijn puur gevoel

te leggen op het

dodelijk altaar

van uw

vleesetende begeerte


willem klaassen 

SWINGING IN THE RAIN

BOB

(Bewust Onbeschonken Bestuurder)

BOBBY


ik weet niet

wat angst is

honger wreedheid

eenzaamheid verdriet

verlangen wanhoop

vreugde pijn


wat ik voel is

wat ik ben

en nimmer veins

ik spreek geen

redelijke taal

ik grijns


zit niet als

jullie mensen

eeuwig in de rats

zwets niet in

duizend talen


ik spreek kats.copyright Willem Klaassen

NET UIT HET EI

POESJE

THE QUEEN

THE QUEEN