BRONS met een verhaal

BRONS met een verhaal

SCHAAKSTUKKEN DE KONINGEN

SCHAAKSTUK DE TOREN

Regeringshoofden zijn vervangbaar. Het is een illusie te denken dat we oorlogen kunnen uitbannen.  We moeten de vrede koesteren omdat we weten dat deze tijdelijk is. Deze drie schaakstukken zijn gemaakt n.a.v. de oorlog in Irak. Kan de Westerse maatschappij domweg het Midden-Oosten aanvallen? NEE!

En toch gebeurde het. Is er winst behaald?

Drie schaakstukken kunnen in een patstelling gezet worden, bijvoorbeeld Kh6 Tg6 Kh8

tweekoningen


niet drie dus

dat is andere koek

en moorkop mag niet meer


twee vorsten uit en

in het brons verlangen

tussen oud en nieuw

een brug te slaan


tonen krommend

eigentijdse kronen

verbeelden wat

geschied en is


zijn wij na drie

millennia iets

opgeschoten


vragen zij


copyright Willem R.J. Klaassen

HET FILOSOFENDEBAT


Onontbeerlijk, ook al begrijp ik er meestal maar een klein gedeelte van. Het zet je aan het denken en vormt je.

LOOPBAAN


Kan je altijd bereiken wat je graag zou willen?

Of blijf je in een vicieuze cirkel zitten?

loopbaan


trillen op een wankel koord

surfen op een halfrond board

groteske stappen door mul zand

met borstkramp richting overkant


dribbelen rennen trappen krijsen

klauteren klimmen springen slijmen

wandelen dansen vallen schoppen

schuifelen strompelen lallen kwijlen


halve baantjes lonen niet echt

kringloop kunnen wij eerst doorbreken

als de rondweg is geslecht


copyright Willem R.J. Klaassen

ALTIJD ONDERWEG

Lichtvoetige loper


Doelgericht en standvastig

met het verleden op zijn rug,

sporen trekkend in

bodem en tijd.


copyright Bram van den Band


LOOPBAAN


Hessenwegen,

heerbanen,

karrensporen golven

door de woestenij.

Loopbanen verwaaien,

spoorloos.


copyright B ram van den Band


VIER MET STUUR


Roeien kan heel spannend zijn als ineens het weer omslaat, heb je elkaar heel hard nodig


vier met stuur

 

als marionetten zonder touwtjes

gedwee in machtig krachtsvertoon

het roer met straffe tederheid gerecht

gebeende spieren in gedwongen

maar vertraagde zinnelijkheid

klieven ritmisch  klappend oervocht

dat zich  niettemin  geruisloos sluit

kielzog nog in borrelende sliert

een lege  zucht  en de riemen gevierd

 

copyright Willem R.J. Klaassen

VEREDELDE EG


Ode aan de uitvinding van het schrift

Veredelde eg


Potloden trekken hun sporen

verbrijzelen het grove materiaal

tot sierlijke lijnen voor de geest.


Copyright Bram van den Band

Sporen


Gepolijste wielen,

onaantastbaar voor verval;

gestage ontbinding

trekt draden van chaos.


Copyright  Bram van den Band

Schrijfmachine


geslepen vingers slaan door

zinken steeds verder

in bedachte vormen

niet langer werktuig

van een schepping

worden zij één met

lichtgeraakte toetsen

ooit beeldden zij karakters

in ongepolijste staat


techniek bracht ons

veelhandigheid voorwaar

en weer die vingers

want erzonder spelen wij

nog steeds niets klaar


Copyright Willem R.J. Klaassen